Banner

 
 

Search Article

Giới thiệu tổng quan

Tin tức - Sự kiện

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

lk

Danh sách bị cấm

Video - Link

Hình ảnh - Link

DisplayArticleHome

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Ngày 26/09/2022
Thời gian qua, mặc dù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện có nhiều khó khăn do nguồn vốn phân bổ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chậm ban hành nhưng nhiều địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình chưa đạt yêu cầu đề ra, công tác chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt.

Home body banner 1

Tin trong tỉnh

Xã đạt chuẩn nông thôn mới là "cú hích" phát triển kinh tế-xã hội
Ngày 10/03/2020
Phải nói rằng, từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, tỉnh Quảng Bình là địa phương trong cả nước luôn xếp thứ hạng cao với những thành quả hết sức đáng ghi nhận. Hiện, toàn tỉnh đã có 73 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 53,7% số xã; đạt trung bình 16,1 tiêu chí/xã, cao hơn 0,4 tiêu chí/xã so với cả nước; không còn xã nào dước 5 tiêu chí.

Các tin đã đăng

Thông tin chỉ đạo điều hành

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Ngày 26/09/2022
Thời gian qua, mặc dù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện có nhiều khó khăn do nguồn vốn phân bổ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chậm ban hành nhưng nhiều địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình chưa đạt yêu cầu đề ra, công tác chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt.

Các tin đã đăng