Banner

 
 

Search Article

Giới thiệu tổng quan

Tin tức - Sự kiện

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

lk

Danh sách bị cấm

Video - Link

Hình ảnh - Link

DisplayArticleHome

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Ngày 26/09/2022
Thời gian qua, mặc dù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện có nhiều khó khăn do nguồn vốn phân bổ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chậm ban hành nhưng nhiều địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình chưa đạt yêu cầu đề ra, công tác chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt.

Home body banner 1

Tin trong tỉnh

Tập trung thực hiện các tiêu chí của xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Ngày 15/12/2021
Năm 2021, có 07 xã đăng ký các hạng mục công trình xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, đến nay còn chậm so với yêu cầu đề ra của tỉnh, trong đó có các xã: Yên Hóa thiếu 04 tiêu chí, Thái Thủy và Đồng Hóa còn 03 tiêu chí.

Các tin đã đăng

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020
Ngày 11/03/2020
Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019, kế hoạch thực hiện năm 2020, do đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình.

Các tin đã đăng