Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Tập trung thực hiện các tiêu chí của xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

15/12/2021
09:31:00
2864

Năm 2021, có 07 xã đăng ký các hạng mục công trình xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, đến nay còn chậm so với yêu cầu đề ra của tỉnh, trong đó có các xã: Yên Hóa thiếu 04 tiêu chí, Thái Thủy và Đồng Hóa còn 03 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua góp công, góp sức, hiến tài sản để giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; đồng thời rà soát lại mức độ thực hiện đối với những tiêu chí chưa đạt nhằm có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng NTM để sớm hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng; phân công cụ thể cá nhân, người đứng đầu đơn vị phụ trách từng tiêu chí, gắn trách nhiệm với kết quả cuối cùng để đánh giá, bình xét mức độ hoàn thành công việc cuối năm.

Ngoài ra, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nắm chắc tình hình, cập nhật thông tin liên quan các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021, đánh giá đúng mức độ thực hiện các tiêu chí, không nên chờ đến khi xã nộp hồ sơ lên mới thẩm định; tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện xây dựng NTM tại địa bàn, nhất là với sở, ngành được UBND tỉnh phân công phụ trách những xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021; bảo đảm bố trí đủ vốn như đã cam kết để xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 thực hiện công trình xây dựng NTM; chỉ đạo giải quyết nhanh thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, các sở, ngành được phân công phụ trách các xã phối hợp với UBND xã rà soát lại tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí chưa đạt, những tiêu chí bị sụt giảm và trực tiếp hoặc phối hợp với sở ngành liên quan hướng dẫn hồ sơ thủ tục công nhận lại đối với các tiêu chí theo yêu cầu; tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các tiêu chí, bám sát tiến độ xây dựng NTM của xã để giúp đỡ xã sớm hoàn thành nội dung, tiêu chí theo kế hoạch đề ra; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét giải quyết.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

[Trang chủ]