Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019

28/02/2020
08:15:00
797

Năm 2019, mặc dù nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí cho Chương trình còn hạn chế, nội dung xây dựng nông thôn mới ngày càng nhiều (xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới) và khó hơn nhưng các ngành, địa phương đã nỗ lực tập trung chỉ đạo nên số tiêu chí đạt được bình quân/xã là 16,1 tiêu chí, tăng 0,9 tiêu chí so với năm 2018. Công tác chỉ đạo xã dưới 05 tiêu chí sớm đạt được mục tiêu đề ra. Tỷ lệ số xã dưới 10 tiêu chí còn 8,8%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà Ban Chỉ đạo Trung ương đưa ra (Trung ương đặt chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ số xã dưới 10 tiêu chí còn khoảng 25%). Nhiều địa phương đã bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, quan tâm chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở nhiều địa phương đã thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất. Ngoài ra, Chương trình "Mỗi xã mỗi sản phẩm" OCOP cũng đã bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc thù của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 28 sản phẩm được tham gia đánh giá, phân hạng, đạt trên 47% so với mục tiêu giai đoạn 2018 - 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn 04 xã đã đạt chuẩn chưa đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí mới; trong 12 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 còn 01 xã Trung Hóa chưa đạt chuẩn; 07 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chỉ có xã Quang Phú và xã Bảo Ninh gần đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Mặc khác, vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn vẫn còn xảy ra nhiều địa phương, đặc biệt là ô nhiễm môi trường do xả rác bừa bãi, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; các địa phương đang thiếu bãi chứa rác, thiếu phương tiện xử lý thu gom rác, nước thải; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ ở các xã còn nhiều hạn chế; số liệu thiếu tính đồng nhất, nhất là trong tổng hợp tiêu chí, nguồn vốn gây khó khăn cho Văn phòng Điều phối cấp tỉnh, huyện trong công tác tham mưu, cập nhật tiến độ.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm tối thiểu 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 03 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, 147 - 157 vườn mẫu nông thôn mới, 25 khu dân cư kiểu mẫu; đánh giá, xếp hạng 35 sản phẩm hiện có theo hướng sản phẩm OCOP; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 03 - 05 sản phẩm đạt từ 01 - 03 sao theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan, ban, ngành địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, các đơn vị cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã đạt chuẩn nông thôn mới, cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đối với những xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, các địa phương phụ trách cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã cán đích đúng lộ trình…

 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

[Trang chủ]