Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Xã đạt chuẩn nông thôn mới là "cú hích" phát triển kinh tế-xã hội

10/03/2020
09:59:00
1116

Phải nói rằng, từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, tỉnh Quảng Bình là địa phương trong cả nước luôn xếp thứ hạng cao với những thành quả hết sức đáng ghi nhận. Hiện, toàn tỉnh đã có 73 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 53,7% số xã; đạt trung bình 16,1 tiêu chí/xã, cao hơn 0,4 tiêu chí/xã so với cả nước; không còn xã nào dước 5 tiêu chí.

 

Bên cạnh những tín hiệu vui, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần phải khắc phục, đó là: có xã đã đạt chuẩn NTM nhưng chưa đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí mới; 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM mới 2019, thì còn xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa) chưa đạt chuẩn; 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao chỉ có xã Bảo Ninh và Quang Phú (TP. Đồng Hới) gần đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu...

 

Ngoài ra, ở một số địa phương NTM các tiêu chí, như: môi trường nông thôn, rác thải sinh hoạt chưa được xử lý hiệu quả; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao đời sống chưa thực sự bền vững; mục tiêu xã hội hóa trong xây dựng NTM vẫn chưa bảo đảm yêu cầu đề ra...

 

 

 

Chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt ra mục tiêu: nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp; môi trường sinh thái được bảo vệ; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ...

 

Do vậy, để đạt các mục tiêu nói trên trong bối cảnh tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn, việc xây dựng đạt các tiêu chí NTM bền vững khi lộ trình gần về đến đích là hết sức cần thiết. Muốn vậy, phải tiếp tục khơi dậy ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, qua đó, để có sự đồng thuận mới huy động được sức mạnh tổng hợp của Nhà nước và nhân dân; không chạy theo thành tích để xây dựng NTM bằng mọi giá; phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, như: điện-đường-trường-trạm-nước sinh hoạt...

 

Tin rằng, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nói chung và 13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2020 (trong đó có 10 xã tỉnh chỉ đạo, 2 xã các huyện đăng ký thêm và xã Trung Hóa năm 2019 chưa đạt) sẽ tiếp tục là điểm sáng để tạo nên những “cú hích” phát triển kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh nhà.

 

Nguồn tin: Báo Quảng Bình

[Trang chủ]