Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

26/09/2022
08:30:00
400

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2022 đạt kế hoạch đề ra, ngày 22/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thị xã, thành phố và các xã đăng ký đạt xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022.

Cụ thể, đối với các sở, ngành được phân công chỉ đạo các xã tiếp tục phối hợp với sở, ngành phụ trách tiêu chí chưa đạt và UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát xã được phân công để hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; rà soát tất cả tiêu chí, nội dung để kịp thời phát hiện và đề nghị địa phương hoàn chỉnh, bổ sung, tránh trường hợp đến khi thẩm định mới đề nghị địa phương khắc phục; báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ngoài việc chỉ đạo hướng dẫn 05 xã theo phân công của UBND tỉnh, các sở, ngành cần khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ đạt được tiêu chí của ngành mình đối với xã đăng ký đạt xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý những vướng mắc.

Đối với UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện xây dựng NTM tại địa bàn, nhất là với sở, ngành được UBND tỉnh phân công phụ trách xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022; tập trung chỉ đạo phòng chuyên môn nắm chắc tình hình, cập nhật thông tin liên quan các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao năm 2022, đánh giá đúng mức độ thực hiện các tiêu chí, kể cả tiêu chí xã báo đạt, không nên chờ đến khi xã nộp hồ sơ lên mới thẩm định; đôn đốc thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã thường xuyên bám cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí chưa đạt, đồng thời có kế hoạch củng cố, giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra; khẩn trương triển khai hiệu quả nguồn vốn đã được UBND tỉnh giao, bảo đảm bố trí đủ vốn như đã cam kết để các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 thực hiện các công trình xây dựng NTM...

Riêng thành phố Đồng Hới và thị xã Ba Đồn, căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 khẩn trương rà soát và triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã được UBND tỉnh ban hành, đồng thời có kế hoạch củng cố, giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành được phân công chỉ đạo hoặc các sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí để triển khai theo đúng kế hoạch đề ra; báo cáo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện tất cả các tiêu chí, chuẩn bị hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để trình UBND huyện thẩm tra ngay khi đủ điều kiện; tuyên truyền, vận động, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua góp công, góp sức, hiến kế tài sản, triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ, sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân…

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình

[Trang chủ]