Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025

06/03/2020
09:08:00
962

Công văn số 1694/BNN-VPĐP ngày 06/03/2020 về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới các cấp giai đoạn  2021-2025

Tải văn bản tại đây

[Trang chủ]