Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

02/01/2020
07:56:00
18
Xem Quyết định số 1980/QĐ-TTg tại đây
[Trang chủ]