Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc ban hành Tiêu chí " Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày 06/01/2020 07:06:00
Xem Quyết định số 3703/QĐ-UBND tại đây
[Trở về]