Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 về việc ban hành Tiêu chí " Công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới" tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày 06/01/2020 07:09:00
Xem Quyết định số 148/QĐ-UBND tại đây
[Trở về]