Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị nội dung bài viết

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 17/1/2019 về việc ban hành Tiêu chí " Công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới" tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

06/01/2020
07:09:00
907
Xem Quyết định số 148/QĐ-UBND tại đây
[Trang chủ]