Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu báo cáo

Thông tin cần biết

Hiển thị danh sách thể loại

Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM

Ngày 25/12/2019 06:47:00

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

tỉnh Quảng Bình

Danh sách cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức vụ trong Bộ phận giúp việc

Điện thoại liên hệ

Địa chỉ thư điện tử

Cơ quan

Di động

I

Nhân sự làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

1

Nguyễn Quốc Út

Chi cục trưởng Chi cục PT nông thôn

Phó Chánh văn phòng

02323.822.275

0982.376.516

utnq.snn@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Tiến Cường

Phó Chi cục trưởng Chi cục PT nông thôn

Phó Chánh văn phòng

02323.589.929

0948.156.077

hoangtiencuongqb@gmail.com

3

Trần Khánh Chi

Kế toán Chi cục PT nông thôn

Kế toán – Thành viên

 

0941.737.777

khanhchi149@gmail.com

4

Bùi Đức Hiền

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính – Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành viên

02323.820.489

0975.715.180

khtc.snnqb@gmail.com

5

Trần Văn Hoài

Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

02323.823.456

0913.122.509

hoai_tranvan@yahoo.com

6

Nguyễn Trung Thành

Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng

Thành viên

02323.851746

0904.737.773

quanlynha.sxdqb@gmail.com

7

Lý Thị Nghĩa

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Thành viên

 

0974.891.337

lynghiatdqb@gmail.com

8

Trần Long

Chuyên viên phòng Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

 

0829.291.090

tranlong291090@gmail.com

9

Đinh Duy Quang

Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách - Sở Tài chính

Thành viên

 

0918.333.311

quang.stcqbi@gmail.com

II

Nhân sự làm việc theo chế độ chuyên trách

10

Nguyễn Tiến Thành

 

Thành viên

02323.858.115

0915.598.081

thanhtiennguyen81@gmail.com

11

Phạm Thị Hiền

 

Thành viên

02323.858.115

0935.101.586

hienpham.hce@gmail.com

12

Nguyễn Thị Hồng Thắm

 

Thành viên

02323.858.115

0983.760.288

utcot.88@gmail.com

13

Nguyễn Lê Mai Anh

 

Thành viên

02323.858116

0373.876.989

maianhkt06@gmail.com

14

Nguyễn Trường Sơn

 

Thành viên

02323.858116

0835.025.359

ntruongson1995@gmail.com

[Trở về]