Banner

 
 

Search Article

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Văn bản nông thôn mới

Bộ tiêu chí

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống bảng biểu BC

Thông tin cần biết

lk

Video - Link

Hình ảnh - Link

Hiển thị nội dung, danh sách bài viết

Tập trung thực hiện các tiêu chí của xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Ngày 15/12/2021 09:31:00
Năm 2021, có 07 xã đăng ký các hạng mục công trình xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, đến nay còn chậm so với yêu cầu đề ra của tỉnh, trong đó có các xã: Yên Hóa thiếu 04 tiêu chí, Thái Thủy và Đồng Hóa còn 03 tiêu chí.
Phấn đấu trong năm 2020, toàn tỉnh có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 15/12/2021 09:31:00
Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của người dân, tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng đầu năm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.
Xã đạt chuẩn nông thôn mới là "cú hích" phát triển kinh tế-xã hội
Ngày 15/12/2021 09:31:00
Phải nói rằng, từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, tỉnh Quảng Bình là địa phương trong cả nước luôn xếp thứ hạng cao với những thành quả hết sức đáng ghi nhận. Hiện, toàn tỉnh đã có 73 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 53,7% số xã; đạt trung bình 16,1 tiêu chí/xã, cao hơn 0,4 tiêu chí/xã so với cả nước; không còn xã nào dước 5 tiêu chí.
Triển khai nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
Ngày 15/12/2021 09:31:00
Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh tổ chức tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 do đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Bố Trạch- Huyện lớn thứ 3 cả nước chọn OCOP gắn với phát triển du lịch
Ngày 15/12/2021 09:31:00
Trên là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) với phóng viên trước thềm Diễn đàn “OCOP - Động lực phát triển kinh tế nông thôn Quảng Bình” diễn ra ngày 29/8.
Trang [1] [2] [3]